Singapore Sancheendo Martial Arts Institute

Black belts registry

Black Belts Registered under Sancheendo Martial Arts Institute.

*We have more black belts than this list shows. Please contact Dominic Lim if you know anyone who is not on this list and is active or if there are any changes.

 

Founder:

Teo Choon Teck (赵春德)

 

Eighth Dan

He Chao Qing (何朝清)

Terrence Teo Kimhuat ( 赵金发)

 

Seventh Dan

Steven Jiang Yajiu (蒋亚九)

Xie Jinhua (谢金花)

Chen Yinggui (陈英贵)

Zhao Shucheng (赵术成)

 

Sixth Dan

NIL

 

Fifth Dan

Keith Kerry

Alfred Ng 

Zhang Zihua (张子华)

Eugene Yu Jinyou (余晋友)

Huang Jinguang (黄锦光)

Chen Renzhong (陈仁忠) *inactive

 

Fourth Dan

Desmond Chua,  Cai Yiduan (蔡易端) 

Zhao Guangcheng (赵光成)

Lin Guozhu (林国珠) *inactive

Yang Tianshui (杨天水)*inactive

Bai Mingyao (白明耀)*inactive

Wang Chunhui (王春晖) *inactive

 Wang Zhongxin (王中兴) *inactive

 

Third Dan

Jason Loh, Luo Wenkang (罗文康)

Dominic Lim, Lin Yifeng (林毅锋)

Wu Xinyang (吴新阳) *inactive

Huang Jinliang (黄金良)*inactive

Wang Longchun (王隆春)  *inactive

Wei Hetai (魏和泰) *inactive

Li Bingyao (李炳耀)  *inactive

 

Second Dan

David Mcleod

Xu Liansheng (许连胜) *inactive

 

First Dan

Cai Wanqian (蔡宛情)

 

Full BlackBelt 

Zhu Yundan (朱韻丹)

 

Blackbelt 

Nandhi Tha 

Cai Shangwei (蔡尚伟)

Christian Stauffer *inactive

Fu Weicheng (傅炜城) *inactive

Chen Zhiming (陈志明) *inactive

Li Hongwei (李宏伟) *inactive

Cai Wenqian (蔡文倩) *inactive

 

Junior Blackbelt *below 18 years old

NIL

indoor disciples

Indoor Disciples Of Sifu Teo Choon Teck registered under Sancheendo Martial Arts Institute

 

First Batch (2/10/1977):

He Chao Xin , Terrence Zhao Jinfa (Teo Kimhuat) , Wang Lunchun, Huang Jinguang , Wang Wancheng , Zhang Rongzhi , Liu Bixin, Chen Furu

Second Batch (26/3/1978):

Bai Mingyao, Wu Xinyang, Chen Yinggui, Lai Chenghong, Huang Yajiu, Zhao Yingquan, Chen Yongkun, Li Qixin, Guo Jinchang

Third Batch (20/10/1979)

Lu Yongfa, Li Caizhuang, Wang Chunhui, Lin Yuying, Chen Guiquan, Chen Qixin, Chen Laifa, Lin Qingliang, Chen Qingdi, Zeng Xianhong

Fourth Batch (6/2/1983)

 Jiang Yajiu, Zhong Hualian, Chen Bingming, Liu Xunli, Chen Bao, Lu Fangxian, Hou Wencai, Long Renheng, Lin Zichao.

Fifth Batch (3/2/1985)

Wang Zhongxin, Xie Jinhua, Chen Renzong, Yu Jinyou, Li Chanjuan, Wang Yashan, Hong Wanhua, Zheng Qiangming

Sixth Batch (25/5/1989)

Zhao Yueming, Yang Tiansui, Zhang Zihua, Huang Jiefu, Huang Shirong, Zheng Yingxian

Seventh Batch (13/10/1991)

Lin Guozhu, Luo Ganxiang, Wei Hetai

Eighth Batch (15/08/1993)

Kerry Keith, Mchony, Mary Patrick, Zhao Shucheng, Li Bingyao, Xu Liansheng

Ninth Batch (20/10/2007) 

Xie Deru, Yang Yiguang, Anthony Chen Caifeng (Tan Chai Hong), Desmond Cai Yiduan, Jason Luo Wenkang, Chen Yongfa, Christian Stauffer, Zhao Guangcheng, Dominic Lin Yifeng (Lim E Hong)